Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ο.Μ. Αγρινίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με δύο (2) ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας Χειρουργικής, με Δ.Π.Υ.

Θέσεις εργασίας