Π.Ι.Σ. προς Υπ. Υγείας: Επίλυση ζητημάτων στέγασης ΝΠΔΔ Υγειονομικών

                                                                                                Αθήνα, 23-1-2023

Προς τον                                                                                  ΑΠ: 264

Υπουργό Υγείας

κύριο Αθανάσιο Πλεύρη

Ενταύθα

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Θέμα: «Επίλυση ζητημάτων Στέγασης Ν.Π.Δ.Δ. Υγειονομικών»

Σε συνέχεια παλαιότερων αιτημάτων μας, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το φλέγον ζήτημα της στέγασης των νομικών προσώπων των Υγειονομικών.

Όπως γνωρίζετε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι νομικό πρόσωπο Δημοσίου δικαίου σωματειακού χαρακτήρα το οποίο αυτοχρηματοδοτείται (και δεν επιδοτείται) από τις εισφορές των μελών του.

Οι υπηρεσίες του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στεγάζονται σήμερα σε ένα μισθωμένο χώρο ο οποίος δεν καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας. Η ανάληψη υποχρεώσεων- οι οποίες αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα αρμοδιότητες άλλων κρατικών υπηρεσιών- όπως η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος έχουν αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες σε κτηριακές υποδομές και προσωπικό. Η τήρηση των απαιτούμενων αρχείων και η ανάγκη παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον ιατρικό κόσμο απαιτούν αντίστοιχες εγκαταστάσεις.

Διαπιστώσαμε με θλίψη ότι αντίστοιχα κτηριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι Σύλλογοι υγειονομικών που στεγάζονται σε ακατάλληλα ή ανεπαρκή κτήρια.

Προς τούτο απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε να δώσετε μόνιμη λύση στο ανωτέρω πρόβλημα των υγειονομικών της χώρας μας. Θεωρούμε ότι καταλληλότερη και μόνιμη λύση στο πρόβλημα αυτό θα ήταν η παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου της Στέγης Υγειονομικών επί της Λ. Αλεξάνδρας 175, Αθήνα.

Το κτήριο αυτό ανεγέρθη στις αρχές της δεκαετίας του 1960 συγκεκριμένα για την εξυπηρέτηση Υγειονομικών κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το ελληνικό Δημόσιο, που είχε παραχωρήσει το οικόπεδο. Η αρχική συμφωνία του 1956 προέβλεπε ότι η παραχώρηση του οικοπέδου από το κράτος θα ίσχυε μόνο για όσο το κτήριο θα εκπλήρωνε τον αρχικό του σκοπό.

Στο κτήριο ήταν εγκατεστημένη, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, η Στέγη Υγειονομικών, που παρείχε στέγη και περίθαλψη σε ηλικιωμένα ή ανίκανα για εργασία άτομα του υγειονομικού κλάδου. Το κτήριο ανεγέρθη συγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το ελληνικό Δημόσιο. Σταδιακά στις αρχές του αιώνα ο αριθμός των ανθρώπων που στεγαζόταν στο κτίριο συνεχών μειωνόταν με αποτέλεσμα το 2005 να κλείσει η Στέγη. Το κτήριο δεν μπορεί να επιτελέσει πλέον το σκοπό για τον οποίο ανεγέρθη ως Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων καθότι είναι πρακτικά αδύνατο να μετατραπεί ώστε να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις αδειοδότησής του.

Μετά από πολυετή αναστάτωση λόγω της κατάργησης και συγχώνευσης των ασφαλιστικών Ταμείων ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ, ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ, εν τέλει θεωρείται ότι σήμερα ανήκει στον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος λειτουργεί (παρανόμως) φαρμακεία στο ισόγειο του κτηρίου, ενώ το υπόλοιπο κτήριο παραμένει αναξιοποίητο και παραμελημένο σε σημείο απαξίωσης, καθώς ο ΕΟΠΥΥ αδυνατεί, τόσο νομικά όσο και ουσιαστικά να το αναπτύξει.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προτείνει την παραχώρηση του κτηρίου σε φορέα των Υγειονομικών αποτελούμενο από τα δευτεροβάθμια Ν.Π.Δ.Δ. που τους εκπροσωπούν, με σκοπό την ανακατασκευή και διαχείριση του κτηρίου για χρονικό διάστημα 99 ετών. Σε αυτόν τον φορέα (π.χ. μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ή όποιον άλλον θέλατε υποδείξετε) θα συμμετέχουν οι Σύλλογοι ανάλογα με τη δύναμή τους. Με την παραχώρηση αυτή θα καλυφθούν οι ανάγκες του συνόλου των Υγειονομικών της χώρας, θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες προς τα μέλη τους και θα διατηρηθεί το πνεύμα του νομοθέτη, ως προς την εξυπηρέτηση των Υγειονομικών της χώρας.

Άλλωστε το κτήριο ανεγέρθηκε με χρηματοδότηση από την εισφορά των υγειονομικών επί δεκαετίες «υπέρ στέγης υγειονομικών» και η Πολιτεία οφείλει να το αποδώσει σε αυτούς.

Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις δεδομένου ότι εκτός από την μετατροπή του κτηρίου σε χώρους γραφείων επιβάλλονται στατικές ενισχύσεις προκειμένου να συμμορφώνεται στις σύγχρονες κτηριακές απαιτήσεις καθώς και σημαντικότατες επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, το κόστος και την επιμέλεια των οποίων θα αναλάβει ο φορέας αυτός. Ο κρατικός προϋπολογισμός δεν θα επιβαρυνθεί καθώς το κόστος θα προκύψεις από ίδιους πόρους των φορέων με αποτέλεσμα να αξιοποιηθεί ένα σχολάζον σήμερα περιουσιακό στοιχείο του δημοσίου και να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος χώρος που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο των υγειονομικών αλλά και του κοινωνικού συνόλου ευρύτερα. Διευκρινίζουμε ότι για την παραχώρηση – και προς αποφυγή νομικών προβλημάτων -απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Απευθυνόμαστε σε εσάς και ευελπιστούμε ότι θα δώσετε λύση σε αυτό το φλέγον και χρονίζον πρόβλημα του χώρου. Η συνεισφορά σας αυτή σίγουρα θα μνημονεύεται στο μέλλον.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ