Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ.: Πάγιο αίτημα η συμμετοχή εκπροσώπου των Ιατρικών Συλλόγων στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων, υλοποιείται 

Δελτία Τύπου, Επικαιρότητα

Αθήνα, 10/2/2023

Αρ. Πρωτ.: 447

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατατέθηκε στη Βουλή σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  διάταξη του Υπουργείου Υγείας για τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων.

http://www.opengov.gr/ypes/?p=8622

Στο άρθρο, προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου των Ιατρικών Συλλόγων στα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων  και υλοποιείται το πάγιο αίτημα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.

Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, είναι βέβαιο ότι ενισχύονται οι διοικήσεις των Νοσοκομείων και ενδυναμώνεται  η συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

΄Αρθρο 39 – Διοίκηση Νοσοκομείων ΕΣΥ