Π.Ι.Σ. προς Αναπλ. Υπ. Υγείας: Αναπροσαρμογή επιδόματος αγόνου

Προς                                                                            Αθήνα, 5 Απριλίου 2023

την Αν. Υπουργό Υγείας                                              Α.Π.: 1024

κ. Ασημίνα Γκάγκα

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Με βάση το από 20/3/2023 με ΑΠ 852 έγγραφό μας, υπενθυμίζουμε την ανάγκη έκδοσης ΚΥΑ προκειμένου να αναπροσαρμοστεί το επίδομα αγόνου σε σημερινές τιμές, ώστε να πάψει η καταβολή του έως τώρα εξευτελιστικού ποσού.

Πρόκειται για διάταξη που ψηφίστηκε  στο άρθρο 54Ε του νόμου 4999/18 και όπως περιγράφεται στο  εμπεριστατωμένο έγγραφο μας για το συγκεκριμένο ζήτημα, ζητώντας την άμεση έκδοση της επίμαχης ΚΥΑ πριν η προκήρυξη εκλογών αναστείλει τη δυνατότητα έκδοσής της.

Καθώς μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ υλοποίησης του νομοθετήματός σας, αναμένουμε άμεσες ενέργειες.

Με εκτίμηση,

ΠΡΟΣΦΑΤΑ