Γ.Ν. Ηρακλείου “Βενιζέλειο-Πανάνειο”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Ψυχιατρικής με καθεστώς έκδοσης Α.Π.Υ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ