Γ.Α.Ο.Ν.Α «Άγιος Σάββας»: Αναγνώριση του Ιδρύματος ως κατάλληλο να χορηγεί 2 έτη άσκησης στην ειδικότητα της ΩΡΛ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ