Τ.Κ. Μεσοχώρας- Δ.Ε. Πινδέων: Κάλυψη θέσης ιατρού

ΠΡΟΣΦΑΤΑ