Γ.Ν. ΄Αμφισσας: Αίτημα για συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Νεφρολογίας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ