Κ.Υ. Μυκόνου: Ζητούνται ιατροί, ειδικότητας Ορθοπαιδικής & Καρδιολογίας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ,   ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ  ΔΙΟΡΙΣΜΟ  ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ. ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ 14.000 ευρώ ΕΤΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ τηλ. επικ. 6984203852

email nsampsouni@hotmail.gr

Η πρόεδρος της ΔΕ του ΚΥ Μυκόνου

Σαμψούνη Ντίνα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ