Κ.Υ. Μυκόνου: Ζητούνται ιατροί, ειδικότητας Ορθοπαιδικής & Καρδιολογίας

Θέσεις εργασίας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ,   ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ  ΔΙΟΡΙΣΜΟ  ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ. ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ 14.000 ευρώ ΕΤΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ τηλ. επικ. 6984203852

email nsampsouni@hotmail.gr

Η πρόεδρος της ΔΕ του ΚΥ Μυκόνου

Σαμψούνη Ντίνα