Υπόμνημα του ΠΙΣ προς το Υπουργείο Υγείας για τα μείζονα ζητήματα της ιατρικής κοινότητας

Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, Δράσεις, Επικαιρότητα