Οδηγίες για υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα του Π.Ι.Σ., για χορήγηση ευρωπαϊκών μορίων (ECMECs) σε επιστημονικές εκδηλώσεις Σ.Ι.Ε./Σ.Ε.Α.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ