Ενημέρωση για την πλατφόρμα του Π.Ι.Σ., για την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ευρωπαϊκών μορίων (ECMECs) σε επιστημονικές εκδηλώσεις Σ.Ι.Ε./Σ.Ε.Α.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ