Έρευνα για την HIV λοίμωξη σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) και η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Εταιρεία AIDS (EACS), διενεργούν μια έρευνα για τη μέτρηση των γνώσεων και των στάσεων αναφορικά με την HIV λοίμωξη σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη έρευνα θα συμβάλει στην εκτίμηση των αναγκών και προτεραιοτήτων, τόσο των επαγγελματιών υγείας, όσο και των ατόμων που ζουν με τον HIV, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στην HIV λοίμωξη στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://redcap.ecdc.europa.eu/surveys/?s=H4RKKTYNN7WRNAP8

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ