Γ.Ν. Θήρας: Υποβολή υποψηφιότητας συνεργασίας ιατρών εξωτερικών συνεργατών

Πρόσκληση σύναψης συνεργασίας με ιατρό ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας

Πρόσκληση σύναψης συνεργασίας με ιατρό ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας

Πρόσκληση σύναψης συνεργασίας με ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής και Ακτινοδιαγνωστικής

Πρόσκληση σύναψης συνεργασίας με ιατρούς ειδικότητας Καρδιολογίας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ