10η συνάντηση Παιδιατρικής Ογκολογίας, Αθήνα, “Μητέρα”, 10/2/2024

Στοιχεία Συνεδρίου


10η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ I 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Χώρος διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Ν. Λούρος, «ΜΗΤΕΡΑ»

Δωρεάν παρακολούθηση

Επίσημη γλώσσα: Ελληνικά

Website: https://10th-paed-onco.concopco.com

Email: congress2@concopco.com

Διοργάνωση: Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ»


ΠΡΟΣΦΑΤΑ