Εξελεγκτική Επιτροπή

·       Αποστολίδου Αναστασία (Νατάσα), Πρόεδρος

·       Τριβλής Αριστόβουλος, μέλος

·       Κόκκορη Παναγιώτα, μέλος

ΠΡΟΣΦΑΤΑ