Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα βοηθήσουν στον καθορισμό συστάσεων και οδηγιών για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των νοσοκομείων με τον νέο κανονισμό σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, ο οποίος προτάθηκε το 2022 και θα τεθεί σε ισχύ το 2027.

Απαντήσεις έως 21 Ιουνίου 2024, στον σύνδεσμο του παρακάτω κειμένου: The survey is available here

The European Commission (Directorate-General for Health and Food Safety ReaderSHip project) has initiated a survey to assess the current practices of Substances of Human Origin (SoHO) management at the administrative and legal levels across the European Union. This survey is aimed at hospital managers, and professionals using SoHO in their daily activities.

The results from this survey will support the definition of recommendations and guidance to facilitate the hospital’s compliance with the new Regulation on standards of quality and safety for substances of human origin intended for human application, which was proposed in 2022 and will come into force by 2027.

By participating in the survey you will be able to share your perspective and assist in shaping recommendations for EU hospitals regarding SoHO management.

The survey is available here and the deadline for completion is 21 june.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ