Αλλαγή διαδικασίας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος

« Σας ενημερώνουμε πως η διαδικασία για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος άλλαξε.

Οι φωτογραφίες υποβάλλονται μέσω της αίτησης αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές της φωτογραφίας θα τις βρείτε στην ενότητα δικαιολογητικά.

Πλέον δεν θα παραλαμβάνονται  φωτογραφίες σε φυσική μορφή ούτε από εταιρίες ταχυμεταφορών ούτε από αυτοπρόσωπη παρουσία»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...