Σχετικά με τα ζητήματα που έθεσε προς συζήτηση στο Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Ιατρικής Βιοπαθολογίας του ΚΕ.Σ.Υ. και η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ