Κατηγορία: Ευρωπαϊκά – Διεθνή

Αναφορές

Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Comité Permanent des Médecins Européens, Ελσίνκι, Φινλανδία, 14 – 16/11/2019

Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Comité Permanent des Médecins Européens Ελσίνκι, Φινλανδία, 14 – 16/11/2019 https://pis.gr/wp-content/uploads/2020/01/CPME-ΕΛΣΙΝΚΙ-ΝΟΕ-2019_-ΑΝΑΦΟΡΑ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΠΙΣ.pdf

περισσότερα …

CPME: European Doctors announce their opinion on novel tobacco & nicotine products

CPME: European Doctors announce their opinion on novel tobacco & nicotine products The Standing Committee of European Doctors (CPME) has adopted a new policy on novel tobacco and nicotine products. European doctors are highly concerned about the health risks of these products, and therefore call on policy makers to recognise that they are harmful. CPME…

περισσότερα …

CPME Press Release: European doctors’ perspective on AI implementation in health care

CPME Press Release: European doctors’ perspective on AI implementation in health care Δελτίο Τύπου της CPME αναφορικά με την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στις υπηρεσίες υγείας https://pis.gr/wp-content/uploads/2019/12/PR_CPME.Policy.on_.AI_.Nov_.2019.pdf

περισσότερα …

Ενημερωτικό Δελτίο της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME), Ιούλιος 2019

περισσότερα …

Ενημερωτικό Δελτίο της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME), Μάιος 2019

περισσότερα …

Κοινή Δήλωση του WMA & της CPME για την έκβαση της δίκης κατά της ηγεσίας του εθνικού Ιατρικού Συλλόγου της Τουρκίας

περισσότερα …

Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Comité Permanent des Médecins Européens, Μάλτα 4-6/4/2019

περισσότερα …

HEALTH CHECK 20019 – Ψηφίσματα της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME)

περισσότερα …

Ενημερωτικό Δελτίο Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσοκομειακών Ιατρών (ΑΕΜΗ), Ιανουάριος 2019

περισσότερα …

Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από συνδιάσκεψη Conseil Européen des Ordres des Médecins (C.E.O.M.)/Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων, Μαδρίτη, 29-30/11/2018

περισσότερα …