Κατηγορία: Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις

Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις

U.E.M.S.

Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών
Διεύθυνση: 24 Rue de l’ Industrie, 1040 Βρυξέλλες, Βέλγιο
Τηλέφωνο: 003226495164 Fax: 003226403730
Email: info@uems.eu
Url: http://www.uems.eu

περισσότερα …