Κατηγορία: Θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας

Γ.Ν. Κορίνθου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιδιώτες Πνευμονολόγους – Φυματιολόγους με καθεστώς έκδοσης Δ.Π.Υ.

Γ.Ν. Κορίνθου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών

περισσότερα …

Γ.Ν. Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με ιδιώτες ιατρούς, με καθεστώς έκδοσης Δ.Π.Υ.

Γ.Ν. Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με ιδιώτες ιατρούς, με καθεστώς έκδοσης Δ.Π.Υ.

περισσότερα …

Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΔΥΑΕ/ΣΜΕ1-2022 : Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ιατρούς Παθολόγους

Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΔΥΑΕ/ΣΜΕ1-2022 : Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ιατρούς Παθολόγους

περισσότερα …

Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΔΥΑΕ/ΣΜΕ1-2022 : Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ιατρούς εργασίας

Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΔΥΑΕ/ΣΜΕ1-2022 : Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ιατρούς εργασίας

περισσότερα …

Γ.Ν. Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με ιδιώτη Νεφρολόγο, με καθεστώς έκδοσης Δ.Π.Υ.

Γ.Ν. Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με έναν ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Νεφρολογίας με έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών

περισσότερα …

Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ. Ναυπλίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιδιώτη Παιδίατρο, με καθεστώς έκδοσης Δ.Π.Υ.

Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ. Ναυπλίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Παιδιατρική, με καθεστώς έκδοσης Δ.Π.Υ.

περισσότερα …

Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Καλαμάτας: 2η παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιδιωτών ιατρών ειδικότητας Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, για 24ωρη εφημεριακή απασχόληση

Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Καλαμάτας: 2η παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιδιωτών ιατρών ειδικότητας Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, για 24ωρη εφημεριακή απασχόληση

περισσότερα …

Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Καλαμάτας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών με Α.Π.Υ.

Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Καλαμάτας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στην Ν.Μ. Καλαμάτας

περισσότερα …

Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικού ιατρού

Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικού ιατρού

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

περισσότερα …