Κατηγορία: Θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας

Δ.Ε.Η.: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάλυψη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών

Δ.Ε.Η.: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάλυψη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών στην Περιφ. Δ. Μακεδονίας

περισσότερα …

Δ.Ε.Η.: Προκήρυξη θέσης ιατρού

Δ.Ε.Η.: Προκήρυξη θέσης ιατρού για παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας

περισσότερα …

Γ.Ν. – Κ.Υ. Λήμνου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικών ιατρών

Γ.Ν. – Κ.Υ. Λήμνου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη τεσσάρων (4) επικουρικών ιατρών

περισσότερα …

Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.): Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρού

Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.): Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρού, ειδικότητας Μαιευτικής & Γυναικολογίας

περισσότερα …

Κ.Υ. Αίγινας: Κάλυψη θέσης παιδιάτρου

Κ.Υ. Αίγινας: Κάλυψη θέσης παιδιάτρου

περισσότερα …

Γ.Ν.Α. “Κοργιαλένειο – Μπενάκειο” Ε.Ε.Σ.: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ.

Προκήρυξη για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, διαφόρων ειδικοτήτων, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, για το Γ.Ν.Α. “Κοργιαλένειο – Μπενάκειο” Ε.Ε.Σ.

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη 14 θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δεκατέσσερις (14) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

περισσότερα …

Γ.Ν. Χανίων “Ο Αγ. Γεώργιος”: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ.

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γ.Ν. Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”

περισσότερα …

Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ”: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ.

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ.

περισσότερα …

Υπουργείο Υγείας-Γεν. Δ/νση Υπ. Υγείας: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Υπουργείο Υγείας-Γεν. Δ/νση Υπ. Υγείας: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

περισσότερα …