Κατηγορία: Θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη δέκα (10) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δέκα (10) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών,

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη δεκαεννέα (19) κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δεκαεννέα (19) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη έξι (6) κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών Πνευμονολογίας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι (6) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών Πνευμονολογίας, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας,

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη δύο (2) κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο (2) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας, για τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

περισσότερα …

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Ω.Κ.Κ.): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη τεσσάρων (4) κενών θέσεων στον Καρδιοχειρουργικό Τομέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών του για την προαγωγή της ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας
προσκαλεί
ειδικευμένους Ιατρούς-Καρδιοχειρουργούς

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων κρατικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις (4) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις κάτωθι Ειδικότητες:
1. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ με ειδικό ενδιαφέρον στην λαπαροσκοπική (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας)
2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (3 θέσεις – 1 θέση για το Γ.Ν. Λεμεσού, 1 θέση για το Γ.Ν. Λάρνακας και 1 θέση για το Γ.Ν. Αμμοχώστου)

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή Μεταμοσχευτικού Κέντρου, Γ.Ν. Λευκωσίας

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή Μεταμοσχευτικού Κέντρου, Γ.Ν. Λευκωσίας

περισσότερα …

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄.

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει μία (1) θέση Ιατρού-Αναισθησιολόγου, Επιμελητή Β’, με ειδικές γνώσεις καρδιοαναισθησίας και σχετική προϋπηρεσία. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.onasseio.gr .

περισσότερα …

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΑ -10- ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΑ -10- ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

περισσότερα …

Στο Γ. Ν. Φλώρινας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επικουρικού ιατρού .

Το Γ.Ν. Φλώρινας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επικουρικού ιατρού
προκειμένου να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του στις ειδικότητες:
1. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (1 ΘΕΣΗ).
2. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΐ ΘΕΣΗ)
3. ΜΑΙΕΥΤ1ΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

περισσότερα …