Κατηγορία: Θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξης τεσσάρων (4) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις (4) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

περισσότερα …

Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικού ιατρού

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για πρόσληψη επικουρικού ιατρού ειδικότητας Παθολογίας για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών.

περισσότερα …

Γ.Ν.Α. ΕΛΠΙΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρών ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής με Δ.Π.Υ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιδιωτών ιατρών ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, για συνεργασία με το Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ”, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών

περισσότερα …

Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν. – Κ.Υ. Λέρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη δύο (2) κενών θέσεων από ειδικευμένους ιατρούς, με δελτίο ΑΠΥ

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γεν. Νοσοκομείο – Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη των αναγκών του σε ιατρικό προσωπικό, ενδιαφέρεται να συνεργασθεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με ειδικευμένους ιατρούς, με δελτίο ΑΠΥ

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις (4) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη έξι (6) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών Ψυχικής Υγείας

ίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι (6) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας, για τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη έντεκα (11) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έντεκα (11) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας,

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη οκτώ (8) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για οκτώ (8) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας,

περισσότερα …

Γ.Ν. Νίκαιας “Αγ. Παντελεήμων” – Γ.Ν.Δ.Α. “Αγ. Βαρβάρα”: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιδιωτών ιατρών με Δ.Π.Υ.

Το Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»- ΓΝΔΑ «Η Αγίας Βαρβάρα» για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, προκειμένου να καλύψει
τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του σε ιατρικό Προσωπικό λόγω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ιατρούς

περισσότερα …

ΟΚΥπΥ Κύπρου: Προκήρυξη τριών (3) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις (3) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας,

περισσότερα …