Κατηγορία: Νόμοι – Εγκύκλιοι

Νόμοι - Εγκύκλιοι

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- καθιέρωση έγγραφης συναίνεσης της μητέρας για τη χορήγηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος στα νεογνά εντός των νοσοκομείων και μαιευτηρίων.

περισσότερα …

ΕΟΠΥΥ- Οδηγίες σχετικά με τη συνταγογράφιση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής ∆διατροφής

περισσότερα …

ΕΟΠΥΥ- σχετικά με δίμηνες συνταγές

περισσότερα …

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ- Διακοπή λειτουργίας αιμοληπτηρίων

περισσότερα …

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ- Διατάξεις για παράλληλη ασφάλιση

περισσότερα …

Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών”

περισσότερα …

Η αρμοδιότητα χορήγησης αναστολής, ανάκλησης και ακύρωσης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος και τίτλου ειδικότητας Ιατρών διατηρείται στις Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας μέχρι νεωτέρας

περισσότερα …

Ν.4472/2017-ΦΕΚ 74Α/2017 – ʼρθρο 85 – Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ

περισσότερα …

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- Συμπληρωματικές οδηγίες για το άρθρο 36 του νόμου 4387/2016

περισσότερα …

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016

περισσότερα …