ΔΣ ΠΙΣ – ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΤΑΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

     

Προς το                                                                                               Αθήνα, 15-1-2014

ΕΤΑΑ – ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                           Α.Π.: 3206

Δ/νση Συντάξεων και Πρόνοιας

 

 

To Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κατά την συνεδρίασή του της 10-1-2014, συζήτησε το με ΑΠ 124844/26-11-2013 επιστολή σας. Είχε ξανασυζητηθεί και κατά την διάρκεια της 48ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ,όπου και είχε αναβληθεί η λήψη απόφασης και είχε ζητηθεί από το μέλος του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. κ. Βασιάδη Α. , με την ιδιότητά του του Προέδρου του Τομέα Υγειονομικών του ΕΤΑΑ , να επανέλθει με οικονομικά στοιχεία για να έχει το Δ.Σ. μια εικόνα τουλάχιστον των εισφορών.

                                                                                                                                                                                                                                            Μετά από εκτενή συζήτηση και μελέτη των στοιχείων, αποφασίστηκε να είναι υποχρεωτική η μετάταξη των νέων ασφαλισμένων μέχρι και την 7η ασφαλιστική κατηγορία (κλάση), για να μην αδυνατίσει οικονομικά το Ταμείο. Από την 8η ασφαλιστική κλάση και μετά, προτείνεται να είναι προαιρετική η μετάταξη.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ Π. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ       ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...