Δήλωση Προέδρου Π.Ι.Σ.

                                                                                               


 


Αθήνα 2.4.2015


 


 


ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΙΣ


 


Κατά το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ της 2/4/2015, ο Πρόεδρος του ΠΙΣ κ. Μιχαήλ Βλασταράκος, μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ ζήτησε και έλαβε τη διαβεβαίωση ότι έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για να αποπληρωθεί κανονικά ο μήνας Ιανουάριος για όλους τους παρόχους Υγείας.


 


 


 


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...