Σχετικά με τις νόμιμες ενέργειες μελών προκειμένου να μην παραγραφούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΠΑΔ (νυν ΕΟΠΥΥ) και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων (ΕΤΑΑ – ΙΚΑ – ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ – ΤΑΥΤΕΚΩ – ΟΑΕΕ κ.α.)

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ