12ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων

Χρόνος: 28 Απριλίου – 1 Μαΐου 2017

Τόπος
: Ξενοδοχείο ELITE, Καλαμάτα   

Διοργανωτής
: Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας (ΠΙΕΔΚΑΡ) 

Πληροφορίες
: Congress World – Παπασακελλαρίου Άρης – ap@congressworld.gr – 21 0721 0052 

Χρόνος: 28 Απριλίου – 1 Μαΐου 2017
Τόπος: Ξενοδοχείο ELITE, Καλαμάτα   
Διοργανωτής: Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας (ΠΙΕΔΚΑΡ) 
Πληροφορίες: Congress World – Παπασακελλαρίου Άρης – ap@congressworld.gr – 21 0721 0052

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...