Διημερίδα – Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Γυναίκα & Καρκίνος: από την Πρόληψη στη Θεραπεία”


Χρόνος: 12-13 Μαΐου 2017
Τόπος: Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Διοργανωτής: ΑΚΟΣ Θεραπεία Σώματος & Ψυχή
Πληροφορίες: ETS Events & Travel Solutions: www.events.gr / info@events.gr / +30 210 9880032

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...