Νεότερες Εξελίξεις σε HPV & Βιοδείκτες στην Μαιευτική & Γυναικολογία Νο3


Χρόνος: 22 – 23 Απριλίου 2017
Τόπος: Κεντρικό Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας σε συνεργασία με την Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πληροφορίες: MDcongress, τηλ. 2106074200, e-mail: md@mdcongress.gr website: www.mdcongress.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ