11η Επιστημονική Συνάντηση ΕΚΟΓΙ
Ημερομηνία έναρξης 28/04/2017
Χρόνος 28-30 Απριλίου 2017
Τόπος Ξενοδοχείο VALIS, Βόλος
Διοργανωτής Ελληνικό Κολέγιο Γενικής Ιατρικής (ΕΚΟΓΙ)
Πληροφορίες Για την ΚΕΓΜ Congress World, Άρης Παπασακελαρίου, Tourist & Conference Specialist, tel.+30 210 7210001, E-mail: ap@congressworld.gr


Χρόνος: 28 – 30 Απριλίου 2017
Τόπος: Ξενοδοχείο VALIS, Βόλος
Διοργανωτής: Ελληνικό Κολέγιο Γενικής Ιατρικής (ΕΚΟΓΙ)
Πληροφορίες: Για την ΚΕΓΜ Congress World, Άρης Παπασακελαρίου, Tourist & Conference Specialist, tel.+30 210 7210001, E-mail: ap@congressworld.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...