Ετήσια Επιστημονική Διημερίδα της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κεντρικής Ελλάδος

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 14 – 15 Οκτωβρίου 2017
Τόπος: Olympus Terra Boutique Hotel , Λάρισα
Διοργανωτής: Οφθαλμολογική Εταιρεία Κεντρικής Ελλάδος
Πληροφορίες: www.oeke.gr