13ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 19 – 21 Οκτωβρίου 2018
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα
Διοργανωτής: Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου
Πληροφορίες: www.iedep.gr