Ετήσια Επιστημονική Διημερίδα της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κεντρικής Ελλάδος

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 3 – 4 Νοεμβρίου 2018
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο NATURA, Λίμνη Πλαστήρα
Διοργανωτής: Οφθαλμολογική Εταιρεία Κεντρικής Ελλάδος
Πληροφορίες: www.oeke.gr