16ο Μετεκπαιδευτικό συνέδριο “Εξελίξεις στην Ογκολογία”

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 14 – 15 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 
Διοργανωτής: Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής και Βιοιατρικής Έρευνας
Πληροφορίες: ETS EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS – 210 9880032 – v.boukouvala@events.gr