16ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εαριναί Παιδιατρικαί Ημέραι»

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 18/04/2019
Χρόνος 18-21/04/2019
Τόπος Άνδρος
Διοργανωτής Μεσογειακή Ακαδημία για την Ιατρική και την Τέχνη
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 18 – 21 Απριλίου 2019
Τόπος: Άνδρος
Διοργανωτής: Μεσογειακή Ακαδημία για την Ιατρική και την Τέχνη
Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr