6ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου και Παχυσαρκίας

6ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου και Παχυσαρκίας

https://pis.gr/wp-content/uploads/2019/12/ESODIMESO.pdf

6ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου και Παχυσαρκίας

Πληροφορίες: Γερ. Κουλουμπής, ZITA Group, τηλ 22994 40962, e-mail: k.ge@zita-congress.gr, website: www.zita-management.com

ΠΡΟΣΦΑΤΑ