Π.Π.Ι. Σπετσών – Κ.Υ. Γαλατά: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη ενός (1) ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Θέσεις εργασίας