Κατηγορία: Αναφορές

Αναφορές, Ευρωπαϊκά - Διεθνή

Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της UEMS (UEMS Council), Λονδίνο, Ην. Βασίλειο, 18-19/10/2019

Στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο η φθινοπωρινή Σύνοδος της UEMS, με την συμμετοχή της Αντιπροσωπείας του ΠΙΣ, των κ.κ. Αθανασίου Εξαδακτύλου, Προέδρου του ΠΙΣ, Ανδρέα Παπανδρούδη ως Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας και Χαράλαμπου Κούλα.

περισσότερα …

Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Comité Permanent des Médecins Européens, Ελσίνκι, Φινλανδία, 14 – 16/11/2019

Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Comité Permanent des Médecins Européens Ελσίνκι, Φινλανδία, 14 – 16/11/2019 https://pis.gr/wp-content/uploads/2020/01/CPME-ΕΛΣΙΝΚΙ-ΝΟΕ-2019_-ΑΝΑΦΟΡΑ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΠΙΣ.pdf

περισσότερα …

Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Comité Permanent des Médecins Européens, Μάλτα 4-6/4/2019

περισσότερα …

Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από συνδιάσκεψη Conseil Européen des Ordres des Médecins (C.E.O.M.)/Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων, Μαδρίτη, 29-30/11/2018

περισσότερα …

Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Comité Permanent des Médecins Européens (C.P.M.E.), Γενεύη, 9-10/11/2018

περισσότερα …

Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Union Européenne des Médecins Spécialistes (U.E.M.S.), Μαρακές, 27-28/4/2018

περισσότερα …

Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από συνδιάσκεψη Conseil Européen des Ordres des Médecins (C.E.O.M.)/Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων

περισσότερα …

Αναφορά από τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της CPME, Βρυξέλλες, 23-3-2018

περισσότερα …

Αναφορά συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής της CPME, Βρυξέλλες 25/1/2018
Αναφορά από τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της CPME,
Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2018


περισσότερα …

Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνδιάσκεψη του Conseil Européen des Ordres des Médecins (CEOM)/ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Ιατρικών Συλλόγων, Παρίσι, 7-8/12/2017

περισσότερα …