Κατηγορία: Ευρωπαϊκά – Διεθνή

Ευρωπαϊκά - Διεθνή

Κοινή Δήλωση του WMA & της CPME για την έκβαση της δίκης κατά της ηγεσίας του εθνικού Ιατρικού Συλλόγου της Τουρκίας

περισσότερα …

Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Comité Permanent des Médecins Européens, Μάλτα 4-6/4/2019

περισσότερα …

HEALTH CHECK 20019 – Ψηφίσματα της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME)

περισσότερα …

Ενημερωτικό Δελτίο Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσοκομειακών Ιατρών (ΑΕΜΗ), Ιανουάριος 2019

περισσότερα …

Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από συνδιάσκεψη Conseil Européen des Ordres des Médecins (C.E.O.M.)/Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων, Μαδρίτη, 29-30/11/2018

περισσότερα …

Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Comité Permanent des Médecins Européens (C.P.M.E.), Γενεύη, 9-10/11/2018

περισσότερα …

Ενημερωτικό Δελτίο της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME), Σεπτέμβριος 2018

περισσότερα …

Ενημερωτικό Δελτίο της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME), Ιουλίου 2018

περισσότερα …

Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Union Européenne des Médecins Spécialistes (U.E.M.S.), Μαρακές, 27-28/4/2018

περισσότερα …

Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από συνδιάσκεψη Conseil Européen des Ordres des Médecins (C.E.O.M.)/Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων

περισσότερα …