Κατηγορία: Ευρωπαϊκά – Διεθνή

Ευρωπαϊκά - Διεθνή

Ενημερωτικό Δελτίο της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME), Ιούνιος 2018

περισσότερα …

Δήλωση των ευρωπαϊκών Ιατρικών Οργανώσεων σχετικά με τον κεντρικό ρόλο των ιατρών

περισσότερα …

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – EJD Spring Meeting 2018 των Ευρωπαίων Νέων Ιατρών

περισσότερα …

Συμμετοχή του Δικτύου Νέων Ιατρών Ελλάδας (JDN-Hellas) στη Σύνοδο του Παγκόσμιου Δικτύου Νέων Ιατρών του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, Ρίγα, 25/4/2018

περισσότερα …

Αναφορά από τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της CPME, Βρυξέλλες, 23-3-2018

περισσότερα …

Αναφορά συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής της CPME, Βρυξέλλες 25/1/2018
Αναφορά από τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της CPME,
Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2018


περισσότερα …

Ενημερωτικό Δελτίο της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME)_Φεβρουάριος 2018

περισσότερα …

Μηνιαίο Δελτίο της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME)_Ιανουάριος 2018

περισσότερα …

Κοινή επιστολή ευρωπαϊκών Οργανώσεων προς τον Τούρκο Πρόεδρο_Στήριξη μελών της ηγεσίας του εθνικού Συλλόγου της ΤουρκίαςΚοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς τις αρχές της Τουρκίας από διεθνείς οργανώσεις: Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος (WMA), Ιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (PHR), Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ιατρικών Συλλόγων (EFMA), Διεθνές Συμβούλιο για την Αποκατάσταση των Θυμάτων Βασανιστηρίων (IRCT), Μόνιμη Επιτροπή των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME)περισσότερα …

Απόφαση (ΕΕ) 2017/2113 της Επιτροπής της 11/9/17 για την τροποποίηση του Παρ/ματος V της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και τις ονομασίες εκπαιδεύσεων.Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L317/119 – L317/220

περισσότερα …