Κατηγορία: Ιατρικό Επάγγελμα

Θέσεις εργασίας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ- Προκήρυξη 1 θέσης Επιμ. Β΄ ΕΣΥ Ψυχιατρικής

περισσότερα …

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ- προκήρυξη 1 θέσης Επιμ. Α΄ ΕΣΥ Παθολογίας

περισσότερα …

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ- Προκήρυξη 2 θέσεων Επιμ. Β΄ για τη ΜΕΘ

περισσότερα …

Γ.Ο.Ν.Κ. ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ στο βαθμό Επιμ. Β ειδικότητας Αιματολογίας

περισσότερα …

Γ.Ο.Ν.Κ. ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – Πλήρωση τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ για τη ΜΕΘ

περισσότερα …

ΓΝ – ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιατρών κατηγορίας Π.Ε. ειδικότητας Παθολογίας

περισσότερα …

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – Πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ

περισσότερα …

Διενέργεια εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων_Αθήνα_περιόδου Απριλίου 2017

περισσότερα …

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από τον Π.Ι.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ 25088/2-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα “Παρέχονται Πληροφορίες”, όπως κοινοποιήθηκε σε όλες της Περιφέρειες της Επικράτειας, σας ενημερώνουμε ότι μετά την υπ’ αρίθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 24768/29-3-2019 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας» και συγκεκριμένα…

περισσότερα …

Πιστοποιητικό καλής υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης – Certificate of Current Professional Status / Certificate of good standing

περισσότερα …