Κατηγορία: Θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας, Χωρίς κατηγορία

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων κρατικών λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις (4) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις κάτωθι Ειδικότητες:
1. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ με ειδικό ενδιαφέρον στην λαπαροσκοπική (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας)
2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (3 θέσεις – 1 θέση για το Γ.Ν. Λεμεσού, 1 θέση για το Γ.Ν. Λάρνακας και 1 θέση για το Γ.Ν. Αμμοχώστου)

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή Μεταμοσχευτικού Κέντρου, Γ.Ν. Λευκωσίας

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή Μεταμοσχευτικού Κέντρου, Γ.Ν. Λευκωσίας

περισσότερα …

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄.

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει μία (1) θέση Ιατρού-Αναισθησιολόγου, Επιμελητή Β’, με ειδικές γνώσεις καρδιοαναισθησίας και σχετική προϋπηρεσία. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.onasseio.gr .

περισσότερα …

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΑ -10- ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΑ -10- ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

περισσότερα …

Στο Γ. Ν. Φλώρινας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επικουρικού ιατρού .

Το Γ.Ν. Φλώρινας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επικουρικού ιατρού
προκειμένου να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του στις ειδικότητες:
1. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (1 ΘΕΣΗ).
2. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΐ ΘΕΣΗ)
3. ΜΑΙΕΥΤ1ΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

περισσότερα …

Στο Γ. Ν. Σερρών Πρόσληψη Επικουρικού Ιατρού με ειδικότητα Παθολογίας.

Σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.7597/24-2-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίθηκε η πρόσληψη Επικουρικού Ιατρού με ειδικότητα Παθολογίας χρονικής διάρκειας 36 μηνών.

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη οκτώ (8) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών.

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη οκτώ (8) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών.

περισσότερα …

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

περισσότερα …

Γ.Ν. Θήρας: Υποβολή υποψηφιότητας συνεργασίας ενός (1) ιατρού Ορθοπεδικού, εξωτερικού συνεργάτη

Γ.Ν. Θήρας: Υποβολή υποψηφιότητας συνεργασίας ενός (1) ιατρού Ορθοπεδικού, εξωτερικού συνεργάτη

περισσότερα …

Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Ναυπλίου: Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ειδικευμένων ιατρών, κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας, σύμφωνα με την αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/07.02.2020 Απόφαση – Προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

περισσότερα …