Κατηγορία: Θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας

Γ.Ν. Ιωαννίνων: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

Γ.Ν. Ιωαννίνων: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

περισσότερα …

Γ.Ν. Γρεβενών: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

Γ.Ν. Γρεβενών: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

περισσότερα …

3η ΥΠΕ Μακεδονίας: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

3η ΥΠΕ Μακεδονίας: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

περισσότερα …

2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

περισσότερα …

Γ.Ν.Π. Πεντέλης: Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων επί θητεία, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν.Π. Πεντέλης: Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων επί θητεία, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

περισσότερα …

Γ.Ν. Ρόδου “Ανδρέας Παπανδρέου”: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

Γ.Ν. Ρόδου “Ανδρέας Παπανδρέου”: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

περισσότερα …

Γ.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο”: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

Γ.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο”: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

περισσότερα …

Γ.Ν. Λάρισας “Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο”: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

Γ.Ν. Λάρισας “Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο”: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

περισσότερα …

Γ.Ν. -Κ.Υ. Ικαρίας: Αίτημα συνεργασίας με επικουρικό ή ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Νεφρολογίας

Γ.Ν. -Κ.Υ. Ικαρίας: Αίτημα συνεργασίας με επικουρικό ή ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Νεφρολογίας

περισσότερα …

Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”-Ο.Μ. Ψ.Ν.Θ.: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”-Ο.Μ. Ψ.Ν.Θ.: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

περισσότερα …