Κατηγορία: Θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας

Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικού ιατρού ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικού ιατρού ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας

περισσότερα …

Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Παιδίατρο

Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιδιώτη Παιδίατρο με καθεστώς έκδοσης Δ.Π.Υ.

περισσότερα …

Ω.Κ.Κ.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρού Πνευμονολόγου

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρού Πνευμονολόγου

περισσότερα …

Ω.Κ.Κ.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ιατρό Αναισθησιολόγο

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ιατρό Αναισθησιολόγο

περισσότερα …

Γ.Ν. Ελευσίνας “Θριάσιο”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρικού προσωπικού με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Α.Π.Υ.

Γ.Ν. Ελευσίνας “Θριάσιο”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρικού προσωπικού με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Α.Π.Υ.

περισσότερα …

Κ.Υ. Σάμου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Γεν. Ιατρού

Κ.Υ. Σάμου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Γεν. Ιατρού

περισσότερα …

Γ.Ν. Καβάλας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συνεργασία του Γ.Ν. Καβάλας με ιατρό ειδικότητας Νευρολογίας με ΑΠΥ

Γ.Ν. Καβάλας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συνεργασία του Γ.Ν. Καβάλας με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Νευρολογίας με καθεστώς έκδοσης Δελτίου ΑΠΥ

περισσότερα …

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη έντεκα (11) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη δώδεκα (12) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

περισσότερα …

Γ.Ν. Ελευσίνας “Θριάσιο”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού

Γ.Ν. Ελευσίνας “Θριάσιο”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Α.Π.Υ.

περισσότερα …

Γ.Ν. Καβάλας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Αναισθησιολογίας

Γ.Ν. Καβάλας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Αναισθησιολογίας, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Α.Π.Υ.

περισσότερα …