ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1189 – περι πινακίδας σε ιατρείο ανυπαρκτης ειδικότητας

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ


ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.


ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ


ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ


ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com
Προς
Πρόεδρο Π.Ι.Σ.
Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. __________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου με αριθμ. πρωτ. ___________, και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου με το με αρ. πρωτ. __________ έγγραφό του αναφέρει τα εξής:
Στον Ιατρικό Σύλλογο Αγρίνιου, έχει προκύψει ένα θέμα με έναν συνάδελφο Παθολόγο. Ο ανωτέρω συνάδελφος ο οποίος υπηρετεί στα Ιατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.(πρώην ΙΚΑ) με σύμβαση αορίστου χρόνου και διατηρεί και Ιδιωτικό Ιατρείο, εξειδικεύτηκε στον σακχαρώδη διαβήτη(επισυνάπτονται αποφάσεις των αρμόδιων φορέων).
Μετά την εξειδίκευσή του, με αίτηση που κατέθεσε στον Σύλλογο ζητούσε να διαφημιστεί στον τύπο, το ΔΣ χορήγησε άδεια διαφήμισης για ένα εξάμηνο με τον τίτλο «ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ιατρός (με εξειδίκευσή στην Διαβητολογία), ανήρτησε πινακίδα στο Ιατρείο του και διαφήμιση στην εφημερίδα.
Η άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΑ είναι ότι δεν υπάρχει ειδικότητα «Διαβητολογίας» και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον όρο «Ειδικός Διαβητολόγος»
Τον καλέσαμε να συμμορφωθεί, το οποίο και δεν έπραξε. Του επισημάναμε ότι μπορεί να χρησιμοποιεί τον όρο «εξειδικευθείς» στον σακχαρώδη διαβήτη.
Η απόφαση του Δ.Σ. είναι η παραπομπή του στο Πειθαρχικό. Πριν από αυτό όμως θα θέλαμε τεκμηριωμένη νομική άποψη για το τι ισχύει ως προς τον σακχαρώδη διαβήτη και την Διαβητολογία στην Ελλάδα, για να είμαστε νομικά κατοχυρωμένοι».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
1.         Δεν υπάρχει ειδικότητα διαβητολόγου (παρά μόνο παθολόγου με εξειδίκευση στη διαβητολογία ή διαβήτη), όπως φαίνεται από το Π.Δ. 415/1994.
2.         Η εξειδίκευση αυτή λαμβάνεται όπως ανωτέρω ορίζεται.
3.         Η πινακίδα που θα φέρει το ιατρείο κάθε γιατρού πρέπει βεβαίως να αναγράφει την αλήθεια. Και η αλήθεια έγκειται στο ότι κάποιος γιατρός είναι παθολόγος με εξειδίκευση στη διαβητολογία ή το διαβήτη. Αυτό πρέπει να αναγράφεται στην πινακίδα.
4.         Σε διαφορετική περίπτωση δημιουργείται σύγχυση ότι η διαβητολογία είναι ιατρική ειδικότητα, κάτι που όμως δεν ισχύει στην πραγματικότητα.
5.         Ο γιατρός πρέπει να λάβει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο και να είναι σύμφωνη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ