ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1191 – περί αδειοδότησης λειτουργίας ειδικού χωρου αιμοληψιών

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ___________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου με αρ. πρωτ. _________, (ΑΠ ΠΙΣ: ______ ) και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου αναφέρει τα εξής:
«Σας αποστέλλουμε επιστολή των Μικροβιολόγων ____________ και _____________, μελών του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου, με την οποία ζητείται άδεια λειτουργίας ειδικού χώρου αιμοληψιών στην περιοχή του Κουτσουρά. Το μικροβιολογικό εργαστήριο των συναδέλφων βρίσκεται στην Ιεράπετρα.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν η χορήγηση μιας τέτοιας αδείας είναι νόμιμη».
 
Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
“Η περιοχή του Kουτσουρά, Μακρύ Γιαλού Λασιθίου καθώς και των γύρω χωριών αποτελούν μια προβληματική περιοχή ως προς την πρωτοβάθμια περίθαλψη των κατοίκων, καθώς δεν υπάρχει καμία ιατρική υποδομή πέραν ταυ περιφερειακού ιατρείου, το οποίο μάλιστα μένει κατά καιρούς ακάλυπτο. Σημειώνουμε δε, ότι απέχει από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Σητείας και Ιεράπετρας πάνω από 20 km, γεγονός που κάνει δύσκολη την μετακίνηση ειδικά των πολυάριθμων ηλικιωμένων κατοίκων. Τα γύρω χωριά όπως π.χ. το Σταυροχώριον το οπαίο αποτελεί και τον τόπο καταγωγής μας βρίσκεται σε υψόμετρο 405μ. και απέχει με δύσβατο δρόμο 29km από την Ιεράπετρα.
Για τους λόγους αυτούς παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια λειτουργίας ειδικού χώρου αιμοληψιών- παράδοσης απαντητικών εργαστηριακών εξετάσεων στην περιοχή του Κούτσουρά, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετούνται α ασθενείς της περιοχής, την δύσκολη αυτή συγκυρία, όπου ακόμα και το κόστος της μετακίνησης τους αποτελεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 
Αιτούντες, δύναται να κάνουν αιμοληψίες, ακόμα και αν υπάρχουν άλλοι γιατροί μικροβιολόγοι σε αυτή την περιοχή καθόσον αυτό ισοδυναμεί με «εξωτερική αιμοληψία».
Και τούτο διότι ο χώρος αιμοληψιών που χρησιμοποιεί δεν αντιστοιχεί σε δεύτερο ιατρείο ή εργαστήριο ή παράρτημα εργαστηρίου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 425/28.06.2002 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και τη νομολογία του Α.Π.Σ.Ι. (υπ’ αρ. 42/22.12.2005).
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ