«ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ»

 

 

 

                                               

                                                                        Αθήνα, 21 Αυγούστου 2013

Προς τον                                                        Α.Π. 2575

κ.  Δημήτριο Κοντό

Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

 

Κοινοποίηση: – Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη

       Υφυπουργό Υγείας κ. Αντώνιο Μπέζα

       Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Νικόλαο Μπραβάκο

 

ΘΕΜΑ : «ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ»

 

Κύριε Πρόεδρε,

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητεί την άμεση ανάκληση της με Α.Π.27213/20.8.2013 εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ με την οποία αφαιρείται άμεσα το δικαίωμα της συνταγογράφησης του γιατρού, εφόσον στα σχόλια της συνταγής ή στο βιβλιάριο αναγράφεται, εκτός από τη δραστική, και η εμπορική ονομασία του φαρμάκου.

Η εγκύκλιος αυτή, με την οποία μετατίθεται η ιατρική ευθύνη στα χέρια άλλων προσώπων, αναρμόδιων να λαμβάνουν αποφάσεις για τη θεραπεία των ασθενών, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή από τον ιατρικό κόσμο.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί ότι η εγκύκλιος αυτή εκδόθηκε κατόπιν υποδείξεων προσώπων που σχετίζονται με τους νόμους της αγοράς και όχι μόνο δημιουργεί προβλήματα στη δημόσια υγεία αλλά εκτός του ότι δεν ωφελεί, δεν εξυπηρετεί και τον σκοπό για τον οποίο υποτίθεται ότι εκδόθηκε.

Ο ιατρός είναι αυτός που έχει την ευθύνη για τη θεραπευτική αγωγή του ασθενή που περιθάλπει και κάθε ενέργεια η οποία εκτρέπει την αποστολή από τους κανόνες της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας απορρίπτεται.

 

 

 

 

 

 

 

Ας αναμένουμε και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά την προσφυγή μας, η οποία έχει εκδικασθεί και μέσα από συνεργασία να βοηθήσουμε όλοι στην ομαλή και ασφαλή περίθαλψη του λαού.

Καλούμε τους ιατρούς μέλη μας να συνεχίσουν να αναγράφουν παράλληλα με τη δραστική και την εμπορική ονομασία του φαρμάκου στο οποίο έχουν εμπιστοσύνη, στα σχόλια της συνταγής και στο βιβλιάριο του ασθενούς.

 Για μία ακόμη φορά τονίζουμε ότι εμείς έχουμε την ευθύνη της περίθαλψης του κάθε ασθενή και αυτό το δικαίωμα δεν το εκχωρούμε σε κανέναν τρίτο.

 

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

ΜΙΧΑΗΛ Π. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ                    ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...