ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1154 – περί διαφήμισης κλινικης
Δρ. ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΑΝ ΚΑΘ. ΔΙΑΧ. ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ BRITTNAU
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail:chpolitis@gmail.com
                                   
Αθήνα, 6.10.2010
 
                                    ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας αναφέρει τα παρακάτω: «Σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε στο παρακάτω ερώτημα, που με αίτησή τους, μας έθεσε η ανωτέρω εταιρεία: «Ποιες μορφές διαφήμισης του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ημερήσιας νοσηλείας είναι επιτρεπτές και σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία».
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η ιατρική διαφήμιση ιδιωτικών κλινικών ή φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αν πρόκειται για διαφήμιση τμημάτων ή γιατρών προσωπικά της κλινικής ή φορέα Π.Φ.Υ., ισχύουν οι ως άνω απαγορεύσεις που αναφέρονται ατομικά στους γιατρούς.
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...