ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 2011 – περί μη εγγραφής ιατρου σε Ιατρικο Συλλογο
ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com
                                   
Αθήνα, 22.7.2013
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. __________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Μεσολογγίου με αρ. πρωτ. ____________ (ΑΠ ΠΙΣ: ____________), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας:
Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσολογγίου ερωτά τα εξής:
 «Κύριε Πρόεδρε θα θέλαμε να ζητήσουμε τη συνδρομή του Π.Ι.Σ. με θέμα που προέκυψε σχετικά με τον Συνάδελφο Κο ________________ του ________ και της _________ ο οποίος ήταν γραμμένος στον Ι.Σ. Μεσολογγίου στις 11-10-2007 και διεγράφη στις 7-6-2011 με Αρ. Πρωτ. ___ προκειμένου να εγγραφεί στον Ι.Σ. Πειραιά.
Ο Ιατρός επί δύο χρόνια δεν εγγράφηκε στα μητρώα του Ι.Σ. Πειραιά με αποτέλεσμα να μην φαίνεται καθόλου εγγεγραμμένος.
Παρακαλούμε να μας προτείνετε λύση του προβλήματος διότι ο Ιατρός όπως επίσης και ο Ι.Σ. Πειραιά επικοινώνησαν με τον Σύλλογό μας για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από κοινού.
Σας επισυνάπτουμε την αίτηση επανεγγραφής του Συναδέλφου Ιατρού προς τον Σύλλογό μας και υπεύθυνη δήλωσή του για τους λόγους που δεν εγγράφηκε στον Ι.Σ. Πειραιά».
 
Ο ενδιαφερόμενος γιατρός αναφέρει στην από 11.7.2013 υπεύθυνη δήλωση ενώπιον του Ι.Σ Μεσολογγίου ότι από τις 10.6.2011 ήταν εγγεγραμμένος στην δύναμη του Γ.Ν Πειραιά «Τζάνειο» ως ειδικευόμενος νευροχειρουργός. Αναγράφει επίσης ότι «Από το διάστημα αυτό έως και σήμερα δεν έκανα εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά διότι λανθασμένα θεώρησα ότι επρόκειτο για αυτόματη διαδικασία. Από δική μου αβλεψία παρέμεινα χωρίς εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς».
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Ο ενδιαφερόμενος γιατρός θα έπρεπε μετά την διαγραφή του από τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσολογγίου να εγγραφεί στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά όπου πλέον ασκούσε ιατρική δραστηριότητα ως ειδικευόμενος, γιατί εκεί υπάγεται το «Τζάνειο».
Είναι γνωστό ότι πολλοί νέοι  γιατροί δεν γνωρίζουν ακριβώς τις διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να πράξουν ή τις θεωρούν αυτονόητες ή «αυτόματες», και συγκεκριμένα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να πράξουν όσον αφορά στην εγγραφή σε νέο Ιατρικό Σύλλογο και ως ειδικευόμενοι πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει αυτόματα η διαδικασία ή και να μη χρειάζεται εγγραφή. Ας σημειωθεί και ότι στα νοσοκομεία δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει ειδική υπηρεσία που να ενημερώνει τους ειδικευόμενους γιατρούς το τι θα πρέπει να πράττουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να βρίσκονται οι ίδιοι προ εκπλήξεως όταν ενημερώνονται για τις διαδικασίες.
Για λόγους επομένως ενός κενού διοικητικής ενημέρωσης, επιείκειας, αλλά και και εξαιτίας της προφανούς απειρίας του γιατρού ως ειδικευόμενου θα πρέπει να δεχθούμε ότι πρόκειται για συγγνωστή νομική πλάνη.
Η πιο κατάλληλη λύση είναι ο ενδιαφερόμενος γιατρός να υποβάλει αίτημα προς τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσολογγίου με αίτημα την ανάκληση της από 7.6.2011 αίτησής του, με σκοπό να μην ισχύσει η διαγραφή του από τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσολογγίου και μετά τη διαγραφή του από τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσολογγίου και την επίσημη εγγραφή του στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά, όπου ασκεί ιατρική δραστηριότητα ως ειδικευόμενος.
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ