Σχετικά με την σύσταση ή συμμετοχή σε Ιατρικές Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας οποιοσδήποτε νομικής μορφής από πανεπιστημιακούς ιατρούς

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ