Σχετικά με τη σύσταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και με τις συμπληρωματικές εκλογές για την αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών που παραιτήθηκαν