Κλινικό Φροντιστήριο Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας Ακμή: Από το Α έως το Ω
Χρόνος 17 – 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, Ξενοδοχείο SIKYON COAST, Ξυλόκαστρο
Τόπος FREE SPIRIT
Διοργανωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πληροφορίες 210-6048260 Lparissi@free-spirit.gr

Χρόνος: 17 – 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, Ξενοδοχείο SIKYON COAST, Ξυλόκαστρο
Τόπος: FREE SPIRIT
Διοργανωτής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πληροφορίες: 210-6048260 Lparissi@free-spirit.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ